معاون زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه از افزایش  اعتبارات عمرانی از ۸۸ هزار میلیارد تومان به ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش جارچی اخبار، حمیدرضا عدل گفت: پروژه‌های اولویت دار و در حال تکمیل در اولویت دریافت منابع هستند که در بخش پروژه‌های ریلی بخشی از آنها شامل برقی کردن راه آهن گرگان- اینچه برون، راه آهن خواف – هرات، راه آهن رشت- آستارا، راه آهن کردستان- عراق، راه آهن شلمچه- بصره می‌شود لذا برای سال آینده احداث ۱۲۰۰ کیلومتر خط ریلی که برخی از آنها ادامه پروژه‌های ریلی امسال است، دیده شده است.

وی افزود: همچنین متروی پرند با ۱۸ کیلومتر سال آینده تجمیع خواهد شد که ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار این پروژه خواهد بود. یکی از باندهای قطعه دو آزادراه تهران- شمال به طول ۲۲ کیلومتر، آزادراه کنار گذر جنوبی تهران به طول ۱۵۸ کیلومتر و بخشی از آزادراه منجیل به رودبار به طول ۸ کیلومتر از پروژه‌های آزادراهی سال آینده هستند.

وی همچنین گفت: ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. منابع خوبی هم برای مرغ لاین که در بحث جوجه ریزی مؤثر است پیش‌بینی شده است. همچنین برای واکسن دام و طیور رشد دو برابری اعتبار وجود دارد.