وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بودجه لازم برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در سال آینده ۳۰ درصد و بودجه بهزیستی نیز بیش از ۲۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در آیین رونمایی از دومین نمایشگاه آثار هنری افراد دارای معلولیت گفت: افراد دارای معلولیت با وجود نقص عضو ،فکر، اندیشه و روح فعال دارند و می‌توانند جامعه را به سمت و سویی خاص راهبری کنند و نشان دهند که توانایی در اجزاء کامل بدن نیست، بلکه در اراده و خواستن است.
وی درباره بودجه اختصاص یافته برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در سال آینده، توضیح داد: قانون ارزشمندی به نام قانون حمایت از افراد دارای معلولیت به تصویب رسیده و انتظار اینکه این قانون در یک سال کامل اجرا شود، انتظار معقولی نیست، اما در سیاست کلی تدوین بودجه سال ۱۴۰۰، فروش یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تعیین شده است، همچنین بودجه‌ احتمال فروش یک میلیون بشکه نفت در بازار خارجی و فروش نفت در داخل برای توسعه و توانمندسازی اختصاص یافته و جامعه معلولین کشور یکی از مهمترین بخش بودجه محسوب می شوند.

وزیر تعاون تصریح کرد: انتظار می رود دولت توجه ویژه‌ای به افراد دارای معلولیت داشته باشد و در تنظیم بودجه حق السهم آنها افزایش پیدا کند، همچنین در سال ۱۴۰۰ بودجه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت رشد خوبی را نسبت به امسال داشته است.

وی اضافه کرد: سال های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای بودجه مورد نیاز در حوزه اجرای قانون افراد دارای معلولیت اختصاص یافت و این رقم بودجه نسبت به بودجه‌ای که این قانون نیاز داشت، جامع و کامل نبود، اما توانستیم بخش‌هایی از این قانون را اجرا کنیم. امسال هم شاهد رشد منابع قانون حمایت از افراد دارای معلولیت هستیم، ۳۰ درصد از بودجه لازم برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت برای ۱۴۰۰ افزایش یافته و بودجه بهزیستی هم بیش از ۲۶ درصد رشد داشته است.