۱۰ نفر از اعضای شورای شهر تهران به عنوان نماینده در کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقا شدند.

به گزارش جارچی اخبار، در دستور اول جلسه دویست و پنجاه و دوم شورای شهر تهران به انتخاب ۱۰ نفر از اعضا برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال پایانی این دوره مدیریت شهری پرداخته شد.

محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: بهتر است اعضای پیشین با توجه به محدودیت زمانی سال آخر عضویتشان را تمدید کنیم و یا کسانیکه پیشنهاد اضافه شدن دارند چون تا به حال پیشنهادی به عضویت جدید نیامده و فرصت باقیمانده ۸ ماه است اعضای قبلی را تمدید کند.

اما محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی به برخی از مشکلات این حوزه اشاره کرد و گفت: مجموعه تدابیر در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به این شده که ابتدای این دوره که به ازای هر پروانه ساختمانی شاهد ۱.۲ دهم پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ بودیم و یعنی بیش از یکبار به خاطر تخلفات برای هر پروانه پرونده ایجاد شده است.

وی ادامه داد: براساس آخرین آمار این عدد به ۰.۰۷ کاهش یافته ضمن اینکه این نسبت پروانه ها هم لحاظ شده است.

سالاری با بیان اینکه مساله در پیش نویس اصلاح قانون ماده ۱۰۰ مطرح شده که این قانون تخلف را به رسمیت شناخته اما پیشگیری را به رسمیت نشناخته و این معضل ایجاد کرده است.

وی افزود: تنها یک تبصره در این قانون در ارتباط با اجرای این تبصره که مربوط به عوامل شهرداری است دستورالعملی نوشته نشده بود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: در این قانون اساساً رویکرد پیشگیرانه است و شهرداری های کشور ضابط قضایی می شوند و هر گونه تخلفی جلوگیری می شود و با دستور دادستانی قابل تخریب است و رویکرد این لایحه درآمد محور نیست.

محمد جواد حق شناس اظهار داشت: بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ باقیمانده است و بلاتکلیف است اما هاشمی در پاسخ به وی گفت: پرونده ها بلاتکلیف نیست به مرحله اجرایی و تخریب نرسیده است.

حق شناس در واکنش به این پاسخ گفت: برای کاهش این حجم بهتر است تعداد شعب به تعداد اعضا و مناطق افزایش یابد.

حجت نظری هم از اینکه سیستم اجرایی شهرداری گاهی درباره تصمیم گیری در این زمینه فشارهایی می آورد که شائبه زد و بند ایجاد می کند اعتراض کرد.

در نهایت ابقای ۱۰ نفر اعضای شورای شهر در این کمیسیون به رای گذاشته شد و این افراد ابقا شدند.