تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز آموزش فنی وحرفه ای برخوار با اتاق اصناف شهرستان امضاء شد.

به گزارش جارچی اخبار  علیرضا ملک پور سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار گفت: در راستای توانمندی های این مرکز در استفاده از پتانسیل های آموزشی و پژوهشی طی نشستی با رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف شهرستان و یازده نفر از روسای اتحادیه های شهرستان از جمله: پوشاک ، لوازم خانگی ، صنایع چوب و …. تفاهم نامه همکاری با اتاق اصناف شهرستان امضاء شد.

علیرضا ملک پور با اشاره به استفاده از پتانسیل ها و امکانات دو طرف به ویژه در ارتقای کیفیت برگزاری دوره های آموزشی برای افزایش سطح دانش فنی و مهارتی منابع انسانی مورد نیاز واحدهای اقتصادی و  نیز مربیان و کارشناسان طرفین و کارآفرینان گفت : هدف از انعقاد این تفاهم نامه، آینده پژوهی در حوزه مشاغل مورد نیاز صنایع و سایر واحدهای تولیدی و خدماتی و اجرای طرح مهارت آموزی دوگانه (آموزش – کار) می باشد .
سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار بیان داشت:  با اجرای تفاهم نامه فوق و طرح آموزش دوگانه فاصله زمانی صدور تاییدیه ها و گواهینامه های آموزشی بسیار کوتاه خواهد شد .
در ادامه رئیس اتاق اصناف ضمن حمایت همه جانبه از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نکاتی را در خصوص اجرای مشارکتی طرح های آموزشی مختلف مطرح، و خواستار رفع مشکلات صدور گواهینامه های مهارتی برای اتحادیه ها شد .