رییس واحد تعمیرات نسوز مجتمع فولاد سبا از رکورد عمر نسوز پاتیل شماره ۱۳ با آجر منیزیت کربن به تعداد ۱۷۴ ذوب خبر داد.

به گزارش جارچی اخبار احمدرضا بخشایی، ضــمن اشـــاره به صرفه‌جویــی تقریبی ۳۰ میلیون ریالی به ازای افزایش عمر نسوز پاتیل در هر ذوب گفت: صرفه‌جویی ناشی از کاهش مصرف نسوز، اعم از نسوز لایه کاری و اشکال ویژه نسوز پاتیل، منجر به کاهش مصرف نفر ساعت نیروی انسانی و کاهش مصرف گاز می‌گردد. درواقع اگر نسبت میانگین ۱۴۰ ذوب را در نظر بگیریم، در حدود ۱۰۲۰ میلیون ریال، به‌جز کاهش هزینه‌های ناشی از انرژی و توقف پاتیل، برای یک پاتیل صرفه‌جویی حاصل شده است.

رییس واحد تعمیرات نسوز در ادامه، افزایش عمر پاتیل را موجب کاهش توقفات اضطراری ناشی از توقف پاتیل برشمرد و افزود: این موفقیت با اصلاح در فرایند کاری و از طریق تشکیل جلسات بین کارشناسان تأمین‌کننده و واحد نسوز، بهبود کیفیت متریال مصرفی و درعین‌حال بازرسی مناسب و بهره‌برداری مناسب اپراتوری و بازرسی دقیق و به‌موقع از پاتیل طی فرایند به دست آمده است.

مهدی یزدانی کارشناس تعمیرات نیز در این زمینه خاطرنشان کرد: نسوز استفاده‌شده محصولِ شرکت مهرآریان فارس بود که در نهایت با عملکرد مناسب موجب تحقق رکورد جدید در ذوب‌گیری از پاتیل‌های مجتمع فولاد سبا شد.

یزدانی همچنین یادآور شد: رکورد قبلی به تعداد ۱۶۷ ذوب در خرداد ماه ۹۸ و با همکاری شرکت داخلی مهرگداز در تأمین نسوز مورداستفاده به دست آمده بود.

احـــمدرضا بخشـــایی در پایان از حمـــایت‌های مدیریت محترم، گروه تولید فولادسازی و دفتر فنی تولید مجتمع فولاد سبا و نیز همکاری پیمانکاران محترم تامین‌کننده و اجرایی تعمیرات نسوز که در کسب این موفقیت تاثیرگذار بودند قدردانی و ابراز امیدواری کرد با ادامه حمایت از تولیدکننده‌های داخلی، شاهد موفقیت‌های روزافزون برای فولاد مبارکه باشیم.