کمیته انتخاباتی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با تمرکز بر دو انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و انتخابات شورای شهر  فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش جارچی اخبار، با تصویب شورای سیاسی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی دو کمیته مستقل انتخاباتی با محوریت انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر فعالیت خود را آغاز کرد.

در کمیته انتخابات ریاست جمهوری جمعیت رهپویان آخرین تحولات سیاسی دولت و جریان اصلاحات و همچنین تاثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در فضای سیاسی کشور مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات سیاسی و رسانه ای در این‌باره اتخاذ شد.

همچنین در شورای سیاسی جمعیت رهپویان به اتفاق آرا بر لزوم فعال شدن در انتخابات شورای شهر به صورت ویژه تاکید شد.

در جمع بندی شورای سیاسی جمعیت رهپویان مقرر شد که راهکارهای عملیاتی برای کمک به جبهه انقلاب برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر تهیه و به کلیه چهره های سیاسی موثر جریان انقلاب جهت هم اندیشی و ایجاد اجماع در تصمیم گیری ارسال شود.

لازم به ذکر است که درباره معیارهای کاندیدای اصلح و همچنین گفتمان مطلوب برای انتخابات ۱۴۰۰ نیز برگزاری جلسات هم اندیشی با حضور کارشناسان سیاسی و رسانه‌ای به صورت فوری در دستور کار کمیته انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر جمعیت رهپویان قرار گرفت.