سرپرست مخابرات منطقه اصفهان صبح امروز سه شنبه در بازدید سرزده از مرکز مخابراتی فیض ضمن اعلام این مطلب گفت: در شرایط موجود اقتصادی،استفاده بهینه از منابع و تجهیزات فنی باید سرلوحه امور مراکز قرار گیرد.

به گزارش جارچی اخبار و به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، ناصر مشایخی در این بازدید ضمن بررسی روند عملکرد قسمت های مختلف مرکز اظهار کرد: مراکز مخابراتی به علت مقدم بودن در عرضه خدمات به مشترکین از جایگاه ویژه ای برخوردارند و انتظار ما از نیروهای شاغل در این مراکز ،داشتن تعهد سازمانی در راستای خدمت رسانی بهینه به مشترکین است.

وی افزود : امروزه ،رقابت شرکت ها در عرصه رضایتمندی مشترکین بسیار ملموس است و نیروهای شاغل در مراکز باید با انگیزه و اراده متعالی، با تمام توان در میدان خدمات رسانی به مشترکین حاضر باشند.

در این بازدید کارکنان قسمت های مختلف مرکز نیز به بیان مسائل و مشکلات خود پرداخته و از توجه سرپرست مخابرات منطقه به در جهت رفع مشکلات و دغدغه های خود قدردانی کردند.