جلسه تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با حوزه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه برگزار شد.

به گزارش جارچی اخبار  مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این جلسه با تاکید بر بهبود شاخص‌های بهره‌وری با استفاده از نقاط بهینه کاوی معتبر صنعت فولاد، گفت: ظرفیت‌های بالقوه خط تولید در راستای بالانس بخش‌ها و حداکثر تولید اقتصادی باید با دقت بررسی شود.

یزدی‌زاده توجه ویژه به تنوع محصولات شرکت با رویکرد محصولات کیفی و صنعتی با ارزش افزوده بالاتر را مورد تاکید قرار داد و افزود: تسریع در جایگزینی منابع زغالسنگ داخلی در پروژه PCI و جذب کامل بودجه مصوب پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی در راستای نیاز شرکت باید در اولویت قرار گیرد.

مهدی نصر، معاون برنامه‌ریزی و توسعه نیز با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این حوزه، چالش‌های موجود و راهکارهای بهبود عملکرد را برشمرد و گفت: در راستای سیاست‌های کلان شرکت در خصوص افزایش تولید و بهبود شاخص‌های بهره‌وری با حوزه بهره‌برداری همکاری نزدیکی داریم و فعال سازی و بهره گیری از ظرفیت های بالقوه را پیگیری می کنیم.گزارش مدیریت های حوزه برنامه ریزی و توسعه شرکت در این جلسه ، در شماره آینده درج می شود.