معاون اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان به شهروندان توصیه کرد: قبل از جا به جایی بار به مجوز خودرو توجه کنند.

به گزارش جارچی اخبار؛ مجتبی فروزنده  اظهار کرد: با توجه به حجم بالای جا به جایی بار و کالا در شهر اصفهان و تقاضای شهروندان جهت به کارگیری ناوگان باری و اطمینان خاطر از جا به جایی ایمن، صحیح و اصولی بار می‌توانند نسبت به مشاهده و بررسی پروانه فعالیت خودرو و اشتغال راننده اقدام کنند.

وی افزود: با توجه به شناسایی و ساماندهی بیش از ۲۰ هزار خودروی باری سبک و سنگین با کاربری‌های مختلف در شرکت‌های زیر مجموعه سازمان و بررسی و احراز هویت مدارک رانندگان و خودرو از جمله معاینه فنی، سو پیشینه، اعتیاد نداشتن، کارت سلامت و سایر مدارک اصلی و گذراندن دوره‌های آموزشی در سرفصل‌های عمومی و تخصصی جهت کسب صلاحیت دریافت پروانه فعالیت و اشتغال، سازمان نسبت به صدور پروانه اقدام می‌کند.

معاون اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان تصریح کرد: به کارگیری خودرو شناسایی شده و تحت پوشش شرکت باعث پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی از جمله سرقت، آسیب به بار و… خواهد شد که در صورت بروز هرگونه تخلفی یا ارائه پیشنهادات شهروندان می‌توانند با شماره تلفن ۰۳۱۳۷۳۸۳۹۲۰ معاونت اجرایی سازمان تماس بگیرند.

وی با اشاره به مزایای صدور پروانه فعالیت و اشتغال جهت ناوگان باری و رانندگان، ادامه داد: افزایش سهمیه سوخت و برخورداری از مزایای تشویقی از جمله امتیازات اخذ پروانه فعالیت است و به همین منظور ناوگانی که موفق به دریافت پروانه نشده‌اند، می‌توانند به شرکت‌های زیر مجموعه سازمان مراجعه کنند.