نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر به وضعیت اصفهان توجه نشود و این استان از پا بیفتد، به همراه آن چندین استان دیگر کشور نیز سقوط خواهد کرد. باید به اصفهان نگاهی ملی داشت.

به گزارش جارچی اخبار؛ حجت الاسلام حسین میرزایی در مورد وضعیت تخصیص بودجه به استان اصفهان اظهار کرد: اصفهان در پرداخت مالیات جزء استان‌های‌های صدرنشین است، اما در دریافت بودجه‌های عمومی و ملی در رده‌های آخر قرار دارد، طی چندین سال گذشته این قاعده در حال اجرا است. صحیح این است که حجم مالیات پرداختی استان با وضعیت تخصیص بودجه به آن دارای یک تناسب مناسب باشد.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر برخی مدعی هستند که اصفهان، استان برخورداری است، باید برای سالم ماندن و حفظ موقعیت آن تلاش کنند و با اختصاص بودجه مناسب آن را سرپا نگه دارند تا بتواند معین استان‌های دیگر باشد.

میرزایی تاکید کرد: اگر به وضعیت اصفهان توجه نشود و این استان از پا بیفتد، به همراه آن چندین استان دیگر نیز سقوط خواهد کرد؛ بنابراین باید به اصفهان نگاهی ملی داشت.