مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: به منظور اجرای طرح های عمرانی و گاز رسانی به شهر ها و روستاهای استان و بهره مندی مردم از سوخت گاز طبیعی با تلاش و کوشش کارکنان و پیمانکاران تعداد ۲هزار و ۹۶۸ ایستگاه تقلیل فشار را ه اندازی و به بهره برداری رسیده است.

به گزارش جارچی اخبار و به نقل از روابط عمومی سید مصطفی علوی، افزود: ایستگاه های تقلیل فشار گاز بخش مهمی از سیستم گازرسانی می باشند و افزایش روند استفاده از گاز طبیعی در تمامی بخش های صنعتی، کشاورزی و خانگی و جایگزینی آن به جای سایر فرآورده های نفتی یکی از اهداف اصلی این شرکت است و هم اکنون تعداد ۷۴ ایستگاه تقلیل فشار برون شهری (CGS) و ۴۲۶ ایستگاه تقلیل فشار درون شهری (TBS)، ۶۵ ایستگاه (TBS- CGS) و ۱۶۲ جایگاه سی ان جی جهت سوخت رسانی به خودروها نصب و در حال ارائه خدمات و تامین سوخت هم استانی های عزیز می باشد.

وی تصریح کرد : ایستگاه های برون شهری (CGS) به صورت کمربندی در اطراف شهرها با ظرفیت های ۵ هزار تا ۶۰۰هزار متر مکعب بر ساعت نصب شده و فشار گاز را از ۱۰۰۰ به ۲۵۰ پوند کاهش می دهند و همچنین ایستگاه های درون شهری (TBS) با ظرفیت های ۲۵۰۰، ۵۰۰۰، ۲۰ و۱۰ هزار متر مکعب بر ساعت علاوه بر تقلیل فشار گاز از ۲۵۰ پوند به ۶۰ پوند همانند سایر ایستگاه ها ناخالصی های موجود و مقدار جریان ورودی و خروجی گاز را کنترل می کنند.

مهندس علوی، با اشاره به فعالیت شبانه روزی بیش از ۲هزار و ۹۶۸ ایستگاه گازرسانی در سطح استان اصفهان، گفت: به طور میانگین سالانه حدود ۲۱میلیارد متر مکعب و روزانه بیش از ۵۸ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان اصفهان توزیع و مصرف شده و مصرف بخش خانگی در روزهای سرد سال بشدت افزایش یافته و با توجه به اهمیت تامین گاز این بخش از مشترکین، از همه مصرف کنندگان گاز طبیعی می خواهیم تا با مصرف منطقی و خاموش کردن وسایل گازسوز غیر ضروری، بخصوص مصرف کنندگان صنعتی با رعایت الگوی مصرف و اعمال ضوابط مصرف بهینه، این شرکت را برای تامین گاز همه مصرف کنندگان یاری نمایند.