مدیرعامل شرکت گاز استان از نشت یابی ۷۵ درصد تمام خطوط تغذیه، شبکه و انشعابات خبر داد.

به گزارش خبرنکار جارچی اخبار از ایلام  “عباس شمس الهی” اظهار کرد: طبق برنامه زمانبندی و به صورت مستمر و منظم از ابتدای سال جاری تا کنون، ۲۵۰۰ کیلومتر شبکه پلی اتیلن و ۴۵۰ کیلومتر خط تغذیه فولادی و ۸۶۵۰۰ انشعاب علمک در سطح استان مورد بازرسی و نشت یابی قرار گرفته است که معادل ۷۵ درصد کلیه خطوط و انشعابات استان است.

وی خارنشان کرد:  در سال جاری و علی رغم محدودیتهای ایجاد شده ناشی از بیماری کرونا، نشت یابی در اکیپ های مختلف با رعایت پروتکل های بهداشتی نسبت به نشت یابی طبق برنامه زمانبندی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان افزود: تأسیسات تقلیل فشار موجود در استان که تعداد آنها ۲۰۴ ایستگاه است،  نیز از ابتدای سال تا کنون به صورت ۱۰۰ درصد نشت یابی و بازرسی شده اند.
شمس اللهی تصریح کرد: واحد بازرسی فنی شرکت گاز استان ایلام از ابتدای شهریور ماه امسال با استقرار و راه اندازی سامانه هوشمند نشت یابی اقدام به ارسال گزارش ها به صورت آنلاین برای مدیران سیستم کرده که پس از رفع نشتی گزارش مکتوب و مصور آن در سامانه مذکور تغذیه می شود.
وی از کنترل و مدیریت نشتی ها از طریق سامانه هوشمند نشت یابی به عنوان ابزار مدیریتی در جهت افزایش بهره وری و خدمات دهی به مشترکان نام برد و گفت: بر اساس پایش آمار نشتی های شبکه، تأسیسات و انشعابات در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش در تعداد نشتی ها و هدرفت گاز را داشته ایم که ناشی از کنترل و پایش دقیق و نیز رفع نشتی ها در کوتاهترین زمان و براساس فراوانی گزارشات دریافتی نشتی ها از سیستم مذکور بوده است.