جلسه ویدیوکنفرانس هیات مدیره و مدیرعامل جدید مخابرات با حضور اعضای هیات مدیره جدید، مدیرعامل ، مدیران ستادی و معاونین شرکت مخابرات ایران و مدیران مناطق، امروز چهارشنبه ۱۹ آذر برگزار شد.
به گزارش جارچی اخبار و به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، رییس هیئت مدیره شرکت در این جلسه ضمن تشکر از مدیرعامل و اعضای قبلی هیات مدیره ،با اشاره به شخصیت تعاملی و،منطقی  مدیرعامل جدید شرکت مخابرات اظهار داشت: ایشان یکی از افراد با سابقه دیرینه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دارای روحیه تعاملی و تاثیرگذار و اهل تعامل و بادانش هستند.

وی در ادامه با اشاره به لزوم توجه به ذی نفعان، تاکیدکرد: افزایش سهم بازار و توجه به سودمناسب و تحقق رضایت مندی مشتری از اولویت های های هیات مدیره فعلی است.

دکتر محمودزاده با اشاره به لزوم تحلیل رقبا و توجه به آینده در حوزه ارتباطات گفت: باید به سمت تضمین درآمد و افزایش آن به همراه اولویت بندی و برنامه ریزی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت برویم و در این مسیر تمام اعضای هیات مدیره و مدیرعامل همراه و همدل هستند.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ضمن تاکید مجدد بر برنامه ریزی راهبردی افزود: توجه به شفافیت و روند تکنولوژی و توسعه خدمت رسانی مناطق مخابراتی و افزایش سوددهی آن ها در رسیدگی به مشتریان و ارایه خدمات به تمام هموطنان بسیار موثر است و در مسیر تحقق سرویس دهی مناسب به تمام مشتریان به همراه توجه به موضوع سودآوری وپیشرفت شرکت، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

مهندس سیداسدالله دهناد نایب رییس هیات مدیره‌شرکت نیز در این جلسه راه رشد شرکت را هم افزایی ویکپارچگی درونی و بیرونی دانست و افزود: توجه به نیاز مناطق مخابراتی و نگاه حداکثری به، مشتری مداری، تفاهم و استفاده از ظرفیت های شرکت به موفقیت در تمام عرصه ها منجر خواهد شد.چرا که محصول تفاهم، موفقیت و محصول واگرایی، شکست است.