نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی گفت: ۸۰ هزار طرح نیمه تمام در کشور نیازمند بودجه ای بالغ بر حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است

به گزارش جارچی اخبار، سید مرتضی خاتمی با بیان اینکه فرآیند تخصیص بودجه عمرانی باید نظام‌مند شود، گفت: بیش از ۸۰ هزار طرح نیمه تمام در کشور نیازمند بودجه ای بالغ بر حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: معمولا اولین قربانی کسری بودجه، اعتبارات عمرانی است و مهم‌تر اینکه بخشی از بودجه عمرانی هم که تخصیص می یابد، نظام مند نیست و با ملاحظات سازمان برنامه اختصاص می یابد.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مکانیسم تخصیص ردیف‌های بودجه در شرایط کنونی شایسته نبوده و این کار گروگانگیری تخصیص طرح‌های ملی و استانی است.

وی افزود: در سایر بخش‌های بودجه هم همین فرآیند تخصیص اعتبارات، بدون اراده و نظر مجلس صورت می گیرد و این نقش قانون گذاری و نظارت مجلس را کاهش می دهد. از این رو باید فرآیند تخصیص بر اساس یک فرمول از پیش تعیین شده با لحاظ میزان تحقق درآمدها بصورت نظام‌مند صورت گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیش از ۸۰ هزار طرح نیمه تمام در کشور نیازمند بودجه ای بالغ بر حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است، از این رو باید اولویت بندی و فرمول تخصیص بودجه نیز در مجلس مصوب شود. البته بخش زیادی از این طرح‌ها را می توان با واگذاری به بخش خصوصی به مرحله بهره‌برداری رساند.