مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان ایلام گفت: طرح جهش نهضت سبز برای اولین بار در کشور و استان ایلام با مشارکت دستگاه های اجرایی و مردم در سطح یک هزار هکتار از اراضی استان ایلام اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار جارچی اخبار از ایلام ،رضا احمدی  در حاشیه اجرای طرح نهضت سبز جنگل کاری در سطج یک هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی شهرستان دهلران، اظهار کرد: در این راستا تفاهم نامه ای بین اداره کل منابع طبیعی  و شرکت آب منطقه ای استان ایلام برای اجرای این طرح منعقد شده است.

 وی بیان داشت: هدف از اجرای این طرح، ایجاد جنگل و کاشت نهال در حاشیه کانال ها و زهکش ها و انهار، حفاظت فیزیکی و حفظ حریم کانال های آبرسانی، جلوگیری از رسوبات بادی به داخل کانال ها و انهار و زهکش ها، جلوگیری از زهدار شدن اراضی جلوگیری از تبخیر، ایجاد فضای سبز و حفاظت از خاک، تلطیف آب و هوای منطقه تاثیر مثبت برا افزایش تولید و تاثیر مثبت بر افزایش راندمان بهروری منابع آب است.

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزدای استان ایلام اظهار  ذاشت : اجرای طرح مسیر سبز به طول ۷۵۰کیلومتر در سطح ۱۰۰۰هکتار از اراضی در استان ایلام اجرا می شود.

 جهش نهضت سبز برای اولین بار در کشور و استان ایلام با حضور استاندار ایلام و دستگاه های اجرایی ذیربط در سطح ‌مناطق دشت عباس، عین خوش و فکه شهرستان دهلران آغاز شد.