مدیر آبفا مبارکه اعلام کرد: با اجرای ۳۳۴ کیلومتر شبکه فاضلاب در شهرهای مبارکه، کرکوند، زیباشهر و دیزیچه بیش از ۹۰ درصد شبکه فاضلاب شهرستان مبارکه عملیاتی شد.

به گزارش جارچی اخبار؛ مرتضی یادگاری افزود: به منظور برخورداری مردم شهرستان مبارکه از خدمات شبکه فاضلاب احداث ۶ ایستگاه پمپاژ در دستورکار قرار گرفت و هم اکنون ایستگاه پمپاژ صفائیه و کرکوند در مدار بهره برداری قرار دارند.
وی افزود: احداث ایستگاه های پمپاژ سورچه سیاه بوم، دهنو و زیبا شهر تکمیل شده و اکنون عملیات اتصال این ایستگاه های پمپاژ به کلکتور فاضلاب دردستور کار قرار دارد .
یادگاری با اشاره به جمعیت ۱۷۰ هزار نفری شهرستان مبارکه ادامه داد: طی سال های اخیر ۲۱ هزار انشعاب فاضلاب به متقاضیان در شهرستان مبارکه واگذار شده که این رقم بیانگر تحت پوشش قرار گرفتن بیش از ۶۰ درصد جمعیت این شهرستان از خدمات شبکه فاضلاب است.
مدیر آبفا مبارکه با بیان اینکه در طول شبانه روز ۴۲۰ لیتر در ثانیه پساب در تصفیه خانه فاضلاب مبارکه تولید می شود اظهار داشت: پس از انعقاد قرار داد بیع متقابل میان شرکت آبفا استان اصفهان با شرکت فولادمبارکه هم اکنون ۲۰۰ لیتر در ثانیه پساب از تصفیه خانه فاضلاب مبارکه در اختیار شرکت فولادمبارکه قرار می گیرد.
یادگاری اعلام کرد: با عملیاتی شدن ۳۰ کیلومتر دیگر، شبکه فاضلاب شهرستان در مبارکه تکمیل می شود و صد درصد شبکه فاضلاب در این شهرستان اجرا می گردد.
لازم به یادآوری است، در سال ۹۲ قرارداد بیع متقابل ساخت تاسیسات فاضلاب شهرستان های مبارکه و لنجان میان شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت آبفا استان اصفهان با سرمایه گذاری ۱۲۰۰ میلیارد ریال منعقد شد که به موجب آن مقرر گردید در ازای تخصیص پساب، قریب به ۵۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب در این شهرستان ها توسط شرکت فولاد مبارکه اجرا شود که با توجه به افزایش اجرای تاسیات فاضلاب در شهرهای زیبا شهر و دیزیچه و سایر موارد، سهم سرمایه گذاری در شهرستان مبارکه از محل این قراردادها به میزان بیش از ۲ هزار میلیارد ریال رسید.