مدیرکل بیمه سلامت ایلام گفت: در راستای مصوبات ابلاغی ستاد سازمان بیمه سلامت کشور در خصوص جلوگیری از گسترش کرونا، اقدامات متعددی در حوزه های فنی جهت رفاه حال مردم انجام شده است.

به گزار ش خبرنگار جارچی اخبار از ایلام  نورالدین رحیمی با بیان اینکه از جمله این خدمات، رایگان کردن دفاتر درمانی بیمه سلامت بدون ارزیابی وسع است، افزود: بیش از ۳۲ هزار دفترچه درمانی رایگان بیمه سلامت همگانی برای متقاضیان و خانوارهای فاقد دفترچه درمانی در استان صادر شده است.

وی یادآور شد: همچنین ۲۲۳ هزار و ۶۱۲ نفر از روستاییان و عشایر استان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند که سبب کاهش درآمد ناشی از ارزیابی وسع به مبلغ ۷۳۴ میلیارد و ۹۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در مدت تمدید رایگان دفاتر درمانی شد.

مدیرکل بیمه سلامت ایلام گفت: هزینه های بستری بیماران کرونایی از آغاز شیوع ویروس تاکنون برای ۲ هزار و ۲۱۶ نفر بیش از ۷۳ میلیارد و ۹۱۸ میلیون ریال بوده است.

رحیمی افزود: همچنین بیش از یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون ریال بابت سی تی اسکن قفسه سینه به منظور تشخیص کرونا از یک هزار و ۸۲۷ نفر بیمه شده سازمان بیمه سلامت در مدت ۹ ماهه آغاز بیماری پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: همچنین یک میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال هزینه داروهای موثر و تحت پوشش بیمه سلامت در درمان کرونا توسط این سازمان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه اجرای این موارد، هزینه های درمانی و اقدامات موثر در حوزه بیمه سلامت سبب خسارت به منابع مالی آن شد، تاکید کرد: همه موارد در راستای رضایتمندی مراجعان و بیمه شدگان تحت پوشش و جلوگیری از انتشار ویروس و بر اساس تصمیمات ستاد کرونا و مصوبات سازمان بیمه سلامت در استان اجرایی شده است.

رحیمی یادآور شد: با توجه به خدمات مطلوب و کارایی بیمه سلامت در زمان شیوع کرونا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت باید در راستای تامین و افزایش منابع مالی پایدار و ادامه خدمات و اقدامات درمانی بیمه سلامت و جلوگیری از ایجاد خلل در روند خدمات درمانی گام بردارند.

۸۹ هزار نفر در استان ۵۸۰ هزار نفری ایلام تحت پوشش بیمه سلامت هستند و ۲۲۶ مرکز و موسسه طرف قرارداد و ۲۱ دفتر پیشخوان تحت پوشش بیمه سلامت است.