مدیر عامل شرکت آبفا استان یزد با اشاره به ترکیب آب انتقالی با منابع آب زیر زمینی در استان یزد گفت: ۶۰ درصد از آب شهری یزد از انتقال آب تامین می شود.

 

به گزارش خبرنگار جارچی اخبار  از یزد، «اصغر ریاضتی» صبح دوشنبه ۲۴آذر در نشست خبری برخط با رسانه های استان یزد گفت: در حال حاضر از مجموعه آب استان حدود ۱۰۱ میلیون متر مکعب در بخش شهری توزیع می شود و ۶۰ درصد از آب انتقالی و روستایی نیز ۱۶ درصد انتقالی است.

 

وی افزود: در بخش شهری شاخص برخورداری نزدیک به ۱۰۰ درصد است و سطح برخورداری در روستاها نیز نزدیک به ۶۰ درصد است.

 

مدیر عامل شرکت آبفا استان یزد خاطرنشان کرد: دربخش فاضلات شاخص برخورداری شهری حدود ۲۴ درصد است که با شاخص کشوری فاصله ۲۵ درصدی داریم اما برنامه ریزی برای نزدیک شدن به این شاخص کرده ایم.

 

ریاضتی ادامه داد: وضعیت کیفیت آب در استان در بخش شهری حدود ۴۰ دصد از منابع آبی زیر زمینی استفاده می کنیم که در چارچوب استانداردها است ولی بخش های کور هستند که سعی کرده ایم با پروژه های مختلف ترکیب خوبی در آب استان داشته باشیم و آب انتقالی و منابع زیرزمینی ترکیب شده و در اختیار مردم قرار گیرد.

وی گفت: میانگین مصرف آب در استان با توجه به ارزش و اهمیت مردم به بحث آب تقریبا الگوی مصرف نرمال و قابل پذیرش در سطح کشور داریم  اما در این بخش سند سازگاری با کم آبی را در استان دنبال می کنیم و تا سال ۱۴۰۵ در بخش شرب و بهداشت برنامه ریزی کرده ایم که حدود ۱۶ میلیون متر مکعب آب مدیریت مصرف داشته باشیم.

مدیر عامل شرکت آبفا استان یزد بیان کرد: در راستای تحقق این سند جلساتی برگزار کردیم و امیدواریم در هفته آینده در زمینه لوازم کاهنده منابعی در اختیار مردم قرار گیرد و مدیریت مصرف دنبال شود

 

ریاضتی ادامه داد: با توجه به شیوع کرونا و حساسیت‌هایی که درخصوص رعایت نکات بهداشتی شاهد بودیم، در سال جاری به طور میانگین شاهد افزایش ۱۵ درصدی مصرف مشترکان در استان هستیم.

 

این مسئول از بدهی ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومانی مشترکان به آبفا یزد نیز خبر داد و افزود: ۱۵ تا ۳۰ درصد این بدهی مربوط به مشترکان خانگی است.