مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: کارکنان هر سازمان به عنوان اصلی ترین و ماندگارترین سرمایه های آن سازمان به حساب می آیند، بنابراین آگاهی از میزان نیازهای آنان در جهت اجرای برنامه های سازمان ضروری است.

به گزارش جارچی اخبار؛ در جلسه  شرکت مخابرات ایران که با حضور مدیرعامل ، تعدادی از اعضای هیت مدیره، معاون و مدیران توسعه سرمایه انسانی حوزه ستادی تشکیل شد، پیرامون چگونگی رسیدن به اهداف سازمانی و چالاکی سیستمی با داشتن برنامه مدون و منظم مورد تاکید قرار گرفت.

مهندس مجید سلطانی، گفت: نیروی انسانی متخصص و دانش مدار مخابرات، یک مزیت رقابتی برای سازمان است که باید به آن توجه ویژه ایی داشت و در این راستا باید از تجارب نیروهای متخصص بازنشسته نیز استفاده کرد.

وی خاطر نشان کرد : دغدغه های تمام کارکنان و بازنشستگان شرکت که عمری را در راه خدمت به صنعت مخابرات کشور گذرانده اند، از اولویت های جدی در شروع فعالیت است و به همین منظور، با احصای دقیق مشکلات این قشر توسط حوزه سرمایه انسانی ، تلاش می کنیم در چهارچوب قوانین ومقررات پاسخ شایسته و درخور این عزیزان داشته باشیم

تحقق اهداف سازمانی خرد و کلان وابسته به نیروی انسانی و تقویت انضباط سازمانی موجب بهره وری هر چه بیشتر خواهد شد.

سلطانی با اشاره به ارتقا و انگیزش کارکنان و تهیه و تدوین دستورالعمل های به روز و ضروری در چارچوب چالاکی و ارتقا بهره وری و افزایش انگیزشی کارکنان گفت: شاخص های ارزیابی عملکردی کارکنان در چهارچوب و اهداف برنامه عملکردی سازمان بررسی و استفاده بهینه از اماکن رفاهی در چهارچوب نیاز حداکثری کارکنان مورد تاکید قرارخواهد گرفت.

در این جلسه معاونت سر مایه انسانی و مدیران ستادی این حوزه ضمن معرفی خود وتشریح حوزه فعالیت مربوطه، دغدغه ها و نقطه نظرات خود را در خصوص بهینه سازی فرایندهای منابع انسانی با مدیران ارشد شرکت در میان گذاشتند و بحث و بررسی در این زمینه صورت گرفت.