نخستین نشست تخصصی ایرانشناسی با همکاری مشترک انجمن زبان و ادبیات فارسی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پکن برگزار می‌شود.

به گزارش جارچی اخبار، انجمن زبان و ادبیات فارسی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پکن، نخستین نشست تخصصی ایرانشناسی را روز پنجشنبه (۲۷ آذرماه) برگزار می‌کنند.

در این نشست مجازی، جی کی یون، رئیس مرکز ایرانشناسی دانشگاه جنوب غرب چین با موضوع “مروری بر تاریخ مبادلات چین و ایران” و وانگ فینگ، استاد دانشگاه نیگ شیا با موضوع “چند مساله قابل توجه در مطالعات ایرانشناسی در چین” از کشور چین به ایراد سخنرانی می‌پردازند.

احمد رضایی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم با موضوع “بررسی اشعار فارسی بازمانده بر سنگ نوشته‌های مقابر در هانجو و محمدرضا سعیدی، عضو هیأت علمی سازمان سمت با موضوع “آشنایی با موقعیت جغرافیایی ایران و ایران باستان” از جمهوری اسلامی ایران در بخشی دیگر این نشست سخنرانی خواهند کرد.

گفتنی است؛ این نشست ساعت ۱۰ تا ۱۲ در بستر مجازی به نشانی https://meeting.atu.ac.ir/ch/iran-china برگزار می‌شود.