با پیگیری اداره کل راه و شهرسازی استان ، همراهی دستگاه  قضایی و تلاش نیروی انتظامی ۲۰ هزارمتر مربع از اراضی ملی و دولتی شهرستان دهلران از دست افراد سودجو خارج شد.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(ایلام) مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در این خصوص گفت: ۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی و دولتی کوی بعثت شهر دهلران که توسط اشخاص سود جو تصرف شده بود با پی گیری یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه وشهرسازی استان با تلاش و همراهی مسئولان دستگاه قضایی استان و شهرستان دهلران و همچنین تلاش نیروی مقتدر انتظامی استان و شهرستان دهلران رفع تصرف شد.

علی اصغر کاظمی ارزش ریالی این میزان رفع تصرف زمین ملی و دولتی را بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود در این عملیات رفع تصرف ۱۰۰ دستگاه ساختمان احداثی در مراحل مختلف ساخت، تخریب و در این زمینه ۳۰ نفر از اشخاص سود جو توسط نیروی انتظامی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

وی همکاری دستگاه قضایی، دادستان استان و شهرستان دهلران و همکاران این دستگاه، فرمانده نیروی انتظامی استان و فرمانده انتظامی شهرستان دهلران و پرسنل خدوم این مجموعه را در همکاری با یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان در صدوراحکام قاطع و برخورد با پدیده زمین خواری را قابل ستایش دانسته و از همه آنان قدردانی کرد.