وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی گفت “بنابر آخرین محاسبات خط فقر درآمدی که مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، در سال ۹۸ متوسط خط فقر درآمدی در شهر و روستا ۳۱.۹۹ درصد شامل ۳۵.۱۷ درصد در شهرها و ۲۲.۳۳ درصد در روستاها بود. این آمار در شهر معادل ۲۱ میلیون و ۹۳۶ هزار نفر  و در روستا معادل ۴ میلیون و ۶۲۳ هزار نفر را دربرمی‌گرفت.”

به گزارش جارچی اخبار،  محمدحسن شریف زادگان، در همایش ایران ۱۴۰۰ رفاه و تامین اجتماعی، با اشاره به آخرین محاسبات خط فقر درآمدی در ایران افزود: “این در حالی است که در سال ۱۳۵۷، ۴۰ درصد از مردم ایران زیر خط فقر بودند و در سال ۱۳۷۸ به ۱۹.۸ درصد کاهش یافت. سپس در دولت اصلاحات به ۱۰.۵ درصد رسید. سپس در سال‌های ۹۱ و ۹۲ یعنی در دولت احمدی نژاد به ۳۳.۴ درصد در شهر و ۴۰.۱ درصد در روستاها افزایش یافت. خط فقر درآمدی در دولت آقای روحانی کاهش پیدا کرد و در سال ۹۶ به ۲۶.۹ درصد در شهرها و ۳۲.۹ درصد در روستاها رسید که در واقع به خاطر رکود و تحریم‌ها افزایش یافت.”

استاد دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: “لازم به ذکر است که افزایش و کاهش فقر، در فرایندی تدریجی اتفاق میفتد. فقر در ایران از ۵۷ تا ۸۴ با بهبود شرایط اقتصادی و اقدامات دولت‌ها، کاهش یافت و سپس در دولت‌های نهم و دهم به خاطر بروز مشکلات اقتصادی افزایس یافت.”