نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: در دولت اقدام و تحول گزینش‌های خاص را کنار خواهیم گذاشت و از همه شایستگان در ایران استفاده خواهیم کرد.

به گزارش جارچی اخبار،  محسن رضایی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تشریح برنامه‌های تبلیغاتی خود گفت: در دولت اقدام و تحول؛ دولت شایستگان از مرد و زن، ایرانیان داخل و خارج از کشور، اقوام مختلف، اقلیت‌ها، اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل‌ها و هر انسان شایسته‌ای که بتواند کاری انجام دهد استفاده خواهیم کرد.

رضایی تصریح کرد: در دولت اقدام و تحول  گزینش‌های خاص کنار خواهیم گذاشت و  از همه شایستگان در ایران حتی در همین دولت و دولت‌های گذشته استفاده خواهیم کرد جز کسانی که فسادهای بزرگ انجام دادند و مشکلاتی داشتند.