دبیرکل جهادگران ایران اسلامی، گفت: شورای شهر پادگان و حیات خلوت سیاسیون نیست، بلکه شورای شهر جای نخبگان، متخصصین و کارشناسان است.

به گزارش جارچی اخبار وهاب عزیزی که مجموعه سیاسی او با آماده‌سازی یک لیست ۲۱ نفره خود برای ورود به انتخابات شورای اسلامی شهر تهران آماده کرده است، درگفت‌وگو با  ایلنا با تاکید بر انتخابات یک شهردار غیرنظامی و غیرسیاسی برای تهران، گفت: جهادگران در صورت کسب رای اکثریت در انتخابات ۱۴۰۰ اجازه نخواهند داد که مدیریت شهر تهران به دست افراد غیرمتخصص، کم‌سواد و فاقد تجربه مدیریت شهری بیافتد.

وی در ادامه با اشاره به تجربه‌های گذشته که در این جریان سیاسی رخ داده است، تصریح کرد: شهرداری کلانشهر تهران در ادوار گذشته مورد تاخت و تاز ورشکسته های سیاسی و بازنشسته های نظامی قرار گرفته بود که امروز آثار آن را در چهره تک تک پرسنل شهرداری که در برخورد مستقیم با این افراد قرار داشتند، می توان دید. حضور چهرهای نظامی و سیاسی در جایگاه مدیریت ارشد شهرداری و به دنبال آن وارد کردن بی حساب و کتاب مدیران مهاجر و فصلی خارج از شهرداری، دستاوردی جزء خرابی برای شهر و یاس و نا امیدی برای پرسنل و مدیران میانی شهرداری نداشته است.

دبیرکل جهادگران در ادامه اظهار داشت: در یک مقطع زمانی پرسنل شهرداری به هر مدیری که از ستاد می‌آمد، ناخودآگاه و طبق عادت سردار خطابش می‌کردند. جایگاه سرداری خیلی والاست و سرداران خیلی عزیز هستند به شرطی که سر پست و خدمت تعریف شده خودشان باشند. فضا به قدری محیا و مشابه فضای نظامی شده بود که پرسنل شهرداری هر لحظه انتظار داشتند که آن‌ها را در محوطه شهرداری به خط کنند و نظام جمع بدهند. جلسات اداری نیز به سبک نظامی اداره می‌شد. یک نفر دیکته می‌کرد و بقیه نت بر می‌داشتند و کسی جرات سوال و توضیح نداشت.

وی افزود: در مقطع دیگری نیز شورای شهر سرگرم بازی های سیاسی، آرزونگاری و سیر و سلوک در کتاب های خاک خورده شدند که نتیجه آن رها شدن اولویت های شهر بود.

عزیزی در پایان بیان کرد: در ایام تبلیغات قانونی، نامزدهای مجموعه جهادگران از طریق شبکه انتخابات جهادگران نیوز و به صورت پخش زنده مفصل با مردم صحبت خواهند کرد و امیدوار هستند که به کمک مردم بر روال غلط چند دهه اخیر در انتخابات شورای شهر و بعد از آن انتخاب شهردار تهران خط بطلان بکشند.