رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری عجب‌شیر به اقدام‌های منجر به کنترل ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه در این شهرستان اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های منابع مالی دولت، از سال ۱۳۹۳ تاکنون حدود ۱۴ میلیارد تومان برای کنترل این ریزگردها هزینه شده است.

به گزارش جارچی اخبار، یوسف یزدانی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: اراضی ساحلی این شهرستان بر اثر پس‌روی دریاچه ارومیه به ۳۶ هزار هکتار افزایش یافته اما مجموعه اقدامات شامل بوته‌کاری، ایجاد بادشکن، حفاظت از پوشش گیاهی و راه‌اندازی ایستگاه‌های پایش فرسایش بادی تا حدود زیادی موجب کنترل ریزگردها شده است.

وی اضافه کرد: در این مدت ۴۰ کیلومتر بادشکن غیرزنده عمود بر جهت ورزش باد ایجاد و در یکهزار و ۵۱۲ هکتار از اراضی ساحلی بوته‌کاری شده است؛ ضمن توجه به اینکه قرق مناطق احیا شده و آبیاری و نگهداری از بوته‌ها به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی در راستای صیانت از پوشش گیاهی نیز ۶ کیلومتر از جنگل‌های روستای ساحلی شیشوان فنس‌کشی و منطقه ساحلی شهرستان قرق شده است تا از ورود احشام، شخم‌زدن اراضی توسط مردم محلی و آتش‌سوزی احتمالی جلوگیری شود و در قبال جلوگیری از احشام به منطقه، تاکنون ۵۰۰ تن جو بین بهره‌برداران توزیع شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری عجب‌شیر به احداث و نگهداری ایستگاه‌های پایش فرسایش بادی با همکاری دانشگاه تبریز اشاره کرد و اظهار داشت: در سایه فعال بودن این ایستگاه‌ها، گرد و غبار به طور مرتب در این منطقه اندازی‌گیری می‌شود.

“یزدانی” ضمن قدردانی از مشارکت مردم محلی در این مسیر، بیان کرد: پنج نفر نیز به عنوان قرق‌بان، حفاظت از محدوده بوته‌کاری سواحل دریاچه ارومیه به مساحت یکهزار و ۵۱۲ هکتار را بر عهده دارند.

وی با اشاره به هزینه یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومانی آبیاری و نگهداری بوته‌ها در سال گذشته، اظهار داشت: امسال نیز حدود یک میلیارد تومان اعتبار به همین منظور اختصاص یافته است.

وی با تاکید بر اینکه گرد و غبار نمکی دریاچه ارومیه در پی پس‌رفت این زیست‌بوم آبی ممکن بود به مردم محلی آسیب جدی بزند، تصریح کرد: در این مدت علاوه بر کنترل گردو غبار حاشیه دریاچه و شناسایی مناطق غبارخیز، اثربخشی طرح‌ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا قرارگیری دریاچۀ ارومیه در آستانۀ یک بحران زیست‌محیطی آن هم در مقیاس بین‌المللی طی سال‌های منتهی به سال ۱۳۹۲ شمسی از یک سو و مطالبه‌های مردم منطقه از سوی دیگر، هیأت وزیران را بر آن داشت که در اولین جلسۀ خود در دولت یازدهم، تشکیل کارگروه نجات دریاچۀ ارومیه را به تصویب برساند که در این راستا و پس از بررسی‌های گروه‌های کارشناسی ۱۹ طرح اولویت‌دار جهت نجات دریاچۀ ارومیه تصویب شد.

عملیات مبارزه با گرد و غبار در حاشیه دریاچه ارومیه نیز با توجه به اهمیت آن پس از تشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سطح وسیعی انجام شد که بخش محدودی از آن مربوط به عجب‌شیر است؛ عملیاتی که به عقیده کارشناسان به میزان زیادی ریزگردهای نمکی را کنترل کرد و از سلامت میلیون‌ها انسان حفاظت شد.