معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، با تشریح بخشی از عملکرد حوزه بازرسی استان در بخش آرد و نان گفت: ۲ هزار و ۱۰۲ بازرسی در ۲ماهه اول امسال انجام شد که منجر به تشکیل ۲۳۷ پرونده تخلفاتی به ارزش ۵.۵ میلیارد ریال شده است.

به گزارش جارچی اخبار، یوسف پایدار روز دوشنبه با بیان اینکه مجموعه نظارت و بازرسی بر اساس تکالیف محوله به رغم وجود محدودیت های کرونایی در استان رسیدگی به شکایت های مردمی را در اولویت اقدامات خود قرار داده است، گفت: در ۲ ماهه اول سال جاری نظارت و بازرسی از واحدهای نانوایی و آردسازی استان همانند سال گذشته استمرار داشته و در راستای حقوق مصرف کنندگان و شهروندان عزیز اقدامات نظارتی تشدید خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت مستمر و روزانه کمیته پایش واحدهای نانوایی در استان، افزود: با همکاری سایر دستگاه های متولی و با حضور نمایندگان صمت، فرمانداری، غله، بهداشت و کارشناسان اتحادیه واحدهای نانوایی مورد بررسی قرار گرفته است و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، ادامه داد: در بازرسی های کمیته پایش ۱۲۹ واحد مورد بازدید قرار گرفته و سهمیه تخصیصی ۱۰ واحد به میزان ۵۸ تن با احراز تخلف عرضه خارج از شبکه ، تعلیق شده است.

پایدار همچنین از کسر سهمیه ۲۴ واحد به میزان حدود ۵۳ تن، به دلیل تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و عدم تمکین به قوانین نظام صنفی خبر داد و اظهار کرد: مجموعه نظارت و بازرسی در کنار سایر دستگاه های مسوول در جهت حفظ و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با متخلفان براساس قوانین نظام صنفی برخورد خواهد کرد.