مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه طول راه‌های استان در ۲ سال گذشته ۳۶۹ کیلومتر افزایش یافته است، گفت: همچنین در این مدت حدود ۳۱ کیلومتر از آزادراه ها، بزرگراه ها و راه‌های اصلی و فرعی استان بهسازی شده است.

به گزارش جارچی اخبار،  ابوالقاسم سلطانی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: از سال ۹۷ تا ۹۹ حدود ۴۶ کیلومتر آزادراه در استان احداث شده و طول آن ها از ۲۳۵.۶ کیلومتر در سال ۹۷ به ۲۸۲ کیلومتر در سال ۹۹ رسیده است.

وی اظهار کرد: همچنین در این مدت با احداث ۱۳۰ کیلومتر بزرگراه در سطح استان طول بزرگراه ها از ۴۵۲.۶ کیلومتر در سال ۹۷ به ۵۸۳ کیلومتر در سال ۹۹ رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: در این مدت ۵۷ کیلومتر راه اصلی و ۷۱ کیلومتر راه فرعی در سطح استان احداث شده و طول این راه ها به ترتیب به یک هزار و ۴۸ و یک هزار ۴۳۱ کیلومتر در سال ۹۹ رسیده است.

سلطانی با بیان اینکه در سال های اخیر توجه ویژه ای به توسعه راه های روستایی استان شده است، ادامه داد: از سال ۹۷ تا ۹۹ بیش از ۶۵ کیلومتر راه روستایی در استان احداث شده و طول این راه ها هم اکنون به ۱۰ هزار کیلومتر رسیده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۲۵۲ کیلومتر طرح مشارکتی آزادراهی – بزرگراهی شامل آزادراه تبریز – ارومیه به طول ۱۹ کیلومتر، رینگ دوم جنوبی تبریز به طول ۳۲ کیلومتر، آزادراه تبریز – مرند – بازرگان به طول ۵۱ کیلومتر، آزادراه مراغه – هشترود ۱۱۱ و بزرگراه خواجه – ورزقان به طول ۳۹ کیلومتر در استان در دست اجراست، گفت:  مجموع این طرح ها به طور متوسط ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سلطانی افزود: در استان ۱۲۳ پروژه بزرگراهی شامل بزرگراه های تبریز – اهر، مرند – جلفا، تبریز – اسپیران، میانه – سرچم، صوفیان – شبستر، سراب – بستان آباد و اتصال آن به آزادراه، بهسازی راه مرند – ایواوغلی و بهسازی راه بستان آباد – تبریز با پیشرفت کلی ۴۵.۵ درصد در دست اجراست.

آذربایجان‌شرقی دارای ۲۳۵ کیلومتر آزادراه، ۴۵۳ کیلومتر بزرگراه، ۹۲۲ کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار و ۷۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ کیلومتر راه روستایی است.