وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نمی‌توانم امور دانشگاه‌های تأثیرگذار کشور را به افراد فاقد توانایی و تخصص و غیر همراه با برنامه‌های دولت سیزدهم، واگذار کنم.

به گزارش جارچی اخبار،  بهرام عین الهی در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به سوال مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در خصوص «عدم پایبندی به قانون برنامه و تعهد حین اخذ رای در بکارگیری نیرو‌های انسانی برای مدیریت دانشگاه‌های منتخب» تصریح کرد: در بند (ب) ماده ۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، فعالیت تمامی پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان در استخدام پیمانی و رسمی در مراکز پزشکی و درمانی و بیمارستان‌های خصوصی و عمومی غیر دولتی ممنوع است.

وی افزود: در این ماده تصریح شده که دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمت ذینفعان از طریق اعمال تعرفه در چارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید، اما متاسفانه تا امروز چنین اعتباری در قانون بودجه وجود نداشته و شرایط جبران خدمت محقق نشده است.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: در انتصابات برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای انتخاب افراد محدودیت‌های مواجه هستیم و امکان اجرای قانون به دلیل عدم پیش‌بینی بار مالی فراهم نیست.

وی افزود: از طرفی نمی‌توانم امور دانشگاه‌های تأثیرگذار کشور را به افرادی واگذار کنم که توانایی، تخصص و تجربه کافی و همراهی با برنامه‌های دولت سیزدهم برای اداره چنین موسساتی را نداشته باشند.

عین الهی تصریح کرد: آنچه در اداره این دانشگاه‌ها اهمیت دارد؛ غلبه منافع دولت بر منافع خصوصی است که در این انتصابات بر آن‌ها تاکید شده است، با همه مدیران منصوب شده میثاقی در زمان انتصاب منعقد شده است.

نماینده مردم تبریز پس از استماع دفاعیات وزیر بهداشت درباره انتصابات در دانشگاه ها، به صورت مشروط از پاسخ‌های آقای عین الهی قانع شد.

در جلسه علنی امروز خانه ملت سوال مسعود پزشکیان از بهرام عین الهی، وزیر بهداشت درباره «عدم پایبندی به قانون برنامه و تعهد حین اخذ رای در بکارگیری نیرو‌های انسانی برای مدیریت دانشگاه‌های منتخب» بررسی شد.

نماینده مردم تبریز پس از استماع دفاعیات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره انتصابات در دانشگاه ها، به صورت مشروط و در صورت رسیدگی آقای عین الهی به این موضوع سوال خود را به رای نگذاشت و در اصطلاح قانع شد.