رئیس اداره پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: وجود پدافند زیستی در حوزه بهداشت و درمان جزو ضرورت هاست و آذربایجان شرقی در این زمینه جایگاه مطلوبی دارد.

به گزارش جارچی اخبار، غلامرضا نورآبادی روز پنجشنبه در نخستین جلسه کارگروه تخصصی زیستی پدافند غیرعامل آذربایجان شرقی، رویکردهای اصلی پدافند غیرعامل در حوزه بهداشت و درمان را شامل رویکرد عمومی، سایبری زیستی، پرتویی، شیمیایی، کالبدی یا فنی، اقتصادی و مردم محور عنوان و اضافه کرد: از بین این رویکردها چهار قرارگاه زیستی، مردم محور، پرتوی و شیمیایی در تمامی استان ها ایجاد شده است و مسئولیت قرارگاه زیستی در آذربایجان شرقی بر عهده دانشگاه علوم پزشکی تبریز است.

وی با اشاره به پدافند زیستی و تاثیر آن در دوران پاندمی کرونا در آذربایجان شرقی، اظهار کرد: با آغاز پاندمی از اواخر سال ۹۸ شاهد حمایت‌های همه‌ جانبه مدیریت ارشد استان از برنامه‌های مقابله با کرونا بودیم و در همین راستا همگرایی و همکاری بسیار نزدیک کلیه ارگان های مرتبط در تمامی حوزه ها قابل توجه بود.

نورآبادی وجود زیرساخت های بهداشتی و درمانی مناسب در کلیه شهرستان های استان را در امر مقابله با همه گیری کرونا قابل توجه دانست و افزود: همزمان با همه گیری کرونا وجود زیرساخت های بهداشتی درمانی مناسب میزان ارجاع به تبریز را بسیار کاهش داد و این نشان از پدافند کاربردی زیستی و توان استان و دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این حوزه دارد.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی جزو آخرین استان هایی است که وارد پیک می شود و کلیه موارد بهداشتی و درمانی تحت کنترل است، ادامه داد: در این مدت در هیچ یک از پیک ها سرریز بیمار در مراکز درمانی نداشتیم و این نکته بسیار قابل توجهی در امر پدافند غیرعامل است.

نورآبادی وجود زیرساخت های الکترونیک در نظام سلامت، وجود شبکه ملی ارائه خدمات آزمایشگاهی کشور و آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و وجود سازمان های مردم نهاد را از جمله نقاط قوت در پدافند زیستی آذربایجان شرقی بیان کرد.

وی به چالش های موجود در پدافند زیستی نیز اشاره کرد و گفت: کمبود منابع  و زیرساخت ها در نظام سلامت، ضعف بانک جامع اطلاعاتی، کمبود مراکز تحقیقاتی میدانی، آسیب پذیر بودن زیرساخت های حوزه سلامت، وابستگی در تولید اقلام راهبردی و کمبود آزمایشگاه هایی با سطوح بالا ایمنی زیستی از جمله مواردی است که به عنوان چالش های پیش روی پدافند زیستی باید مورد تاکید و توجه ویژه قرار بگیرد.

رئیس اداره پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی تبریز تکمیل بانک اطلاعاتی را از وظایف کارگروه تخصصی زیستی پدافند غیر عامل دانست و اظهار داشت: همکاری کلیه اعضا در تشکیل بانک اطلاعاتی از منابع و امکانات موجود پدافند زیستی استان در سه حوزه تخصصی آشکارسازی و تشخیص و آزمایشگاهی، بهداشت و پیشگیری، تریاژ، تغذیه و درمان از جمله موارد مهمی است که در کارگروه تخصصی پدافند زیستی با آن پرداخت می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در این جلسه با اشاره به افزایش تهدیدات زیستی بر امر مقابله، پیشگیری، شناسایی و برخورد تاکید کرد و ایجاد ساختارهای مدون را یادآور شد و افزود: باید ضمن ایجاد زیر ساخت ها داشتن برنامه عملیاتی و استراتژیک را در دستور کار خود قرار دهیم.

علی جنتی ادامه داد: در حال حاضر با وجود ظرفیت های شاخص آذربایجان شرقی  شاهد مشکلاتی از قبیل عدم تعریف شهرستان معین با امکانات خاص و با زیرساخت های ویژه در برابر تهدیدات هستیم.

وی تک تخصصی بودن بیمارستان های استان و فرسودگی بیش از ۵۰ درصد بیمارستان های شهر تبریز را از چالش های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حوزه پدافند غیر عامل عنوان کرد.