با توجه به کاهش بارندگی ها و افت منابع تامین آب، از مردم همیشه همراه استان اصفهان تقاضا داریم با مدیریت بهینه مصرف، شرکت آبفای استان اصفهان را در تامین آب پایدار برای همگان، یاری رسانند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان هم اکنون ذخیره سد زاینده رود به کمتر از ۱۸۰ میلیون متر مکعب رسیده و بیش از۸۵ درصد ظرفیت سد خالیاست و بر اساس گزارش هواشناسی استان، کم بارشی ها در پاییز ۱۴۰۱ به طور محسوس ادامه داشته واحتمالا بارندگی ها از اواسط آذرماه آغاز خواهد شد که در صورت تداوم مصرف فعلی، نگرانی هایی در تامین آب شرب استان به وجود خواهد آمد.
بر پایه این گزارش سقایان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان همچون گذشته با تلاش شبانه روزی، تمام توان خود را به کار خواهند
بست تا در تامین آب پایدار مردم خللی ایجاد نگردد اما با توجه به شرایط منابع ذخیره، به طور قطع این امر فقط با
همکاری مردم در مدیریت مصرف آب محقق خواهد شد.