مدیرعامل نیروگاه طرشت گفت: آبان‌ماه امسال بیش از ۱۵ هزار مگاوات ساعت برق در این نیروگاه به عنوان قدیمی‌ترین نیروگاه کشور تولید شد.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از وزارت نیرو، سید یحیی نوبخت افزود: این میزان تولید فقط برای واحد گازی بوده و واحدهای بخار به دستور دیسپاچینگ از مدار خارج و در دست تعمیرات است.

وی ادامه داد: بازده این نیروگاه در آبان‌ماه امسال به ۳۰.۲ درصد رسیده است.

مدیرعامل نیروگاه طرشت گفت: این نیروگاه پس از ۶۳ سال تولید پایدار به‌عنوان قدیمی‌ترین نیروگاه تولید برق در مدار تولید قرار دارد.

به گزارش ایرنا، نیروگاه طرشت یکی از نیروگاه های فرسوده است که تلاش برای نوسازی آن هنوز به نتیجه نرسیده است.

۲۷ مهرماه مدیرعامل این نیروگاه درباره طرح نوسازی و بهسازی نیروگاه طرشت گفت: در راستای سیاست‌های وزارت نیرو که توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی دنبال می‌شود، طرح نوسازی نیروگاه طرشت از مهر ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و ۲ واحد از چهار واحد قدیمی نیروگاه برای همیشه از مدار خارج شده و قرارداد واحدهای جایگزین در راستای افزایش بازده، حفاظت از محیط‌زیست و کاهش مصرف آب منعقد شده است که به‌زودی برای نصب وارد نیروگاه خواهند شد.