سخنگوی صنعت برق گفت: طرح مدیریت مصرف برق در زمستان هم برای بخش اداری ادامه خواهد داشت.

به گزارش جارچی اخبار، مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با صداوسیما درباره مدیریت مصرف گاز به عنوان سوخت اصلی نیروگاه‌های تولیدکننده برق در زمستان گفت: یکی از ظرفیت‌های کمک کننده به کاهش مصرف، بخش اداری کشور است؛ به همین علت، بین مدیریت برق با شرکت ملی گاز ایران در این مورد، هماهنگی انجام شد.

وی تشریح کرد: ادارات دارای هیتر‌های برقی یا حتی وسایل گرمایشی گازی، باید در ساعات غیر اداری، وسایل گرمایشی خود را خاموش کنند و مصرف خود را نسبت به سال گذشته، کاهش دهند.

سخنگوی صنعت برق افزود: اداراتی که این موضوع را رعایت نکنند، با قطع برق یا گاز مواجه می‌شوند؛ امیدواریم مانند همکاری خوبی که در تابستان با صنعت برق داشتند، در دوره سرد سال هم، همکاری لازم را با صنعت برق داشته باشند.