یک فعال کارگری گفت: مقایسه‌ی سن بازنشستگی در ایران با کشورهای دیگر درست نیست! اگر قرار است مقایسه‌ای صورت بگیرد باید تمام جوانب را دید. کارگران در شرایط خوبی کار نمی‌کنند به علاوه اینکه دستمزد به شدت پایین است و دربهترین حالت هم به خط فقر نمی‌رسد.

به گزارش جارچی اخبار،  حبیب صادقزاده (نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی) با اشاره به زمزمه‌هایی که در خصوصِ افزایش سن بازنشستگی در برنامه‌ی هفتم توسعه شنیده می‌شود، گفت: با اوضاعی که کارگران دارند و با توجه به مشکلاتِ جدیِ معیشتیِ آن‌ها، شنیدنِ چنین خبری بسیار نگران کننده است. متاسفانه از یک طرف، با تبلیغ برای سرکوب مزدی مواجه هستیم و از طرفی دیگر می‌شنویم عده‌ای به دنبال افزایش سن بازنشستگی هستند.

وی ادامه داد: ما نمایندگانِ کارگری بیش از هر گروه دیگری نگرانیِ کارگران را در مورد افزایش سن بازنشستگی می‌شنویم و مطمئنیم مشکلات معیشتی در کنارِ چنین تصمیماتی آن‌ها را دلسرد خواهد کرد.

صادقزاده بیان کرد: برای اصلاح وضعیتِ صندوق‌ها نباید یکراست به سراغ کارگران رفت و از آن‌ها مایه گذاشت. دولت از خود شروع کند و بدهیِ کلانِ خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

وی تأکید کرد: مقایسه‌ی سن بازنشستگی در ایران با کشورهای دیگر درست نیست! اگر قرار است مقایسه‌ای صورت بگیرد باید تمام جوانب را دید. کارگران در شرایط خوبی کار نمی‌کنند به علاوه اینکه دستمزد به شدت پایین است و دربهترین حالت هم به خط فقر نمی‌رسد.

صادقزاده گفت: عده‌ای می‌گویند بعد از بازنشستگی افراد در پارک می‌نشینند، آیا برخی از با وجودِ نرخ تورم موجود و افزایش قیمت‌ها و فاصله‌ی اینها با دستمزد و مستمری می‌توانند شغلی نداشته باشند.

این فعال کارگری تصریح کرد: چنانچه در برنامه توسعه برای افزایش سن بازنشستگی تصمیمی گرفته شود با آن به مخالفت می‌کنیم. قرار نیست به راحتی و بدونِ دیدنِ جوانبِ کار برای آن تصمیم بگیرند.