امروزه با صنعتی شدن جوامع بشری همچنین رشد جمعیت، نیاز به منابع آبی را هر چه بیشتر کرده و این در حالیست که همگی می دانیم منابع آبی تجدید پذیر نبوده و ارتباط مستقیم با منابع آب زیرزمینی، میزان بارش ها و شرایط جوی دارد. در حال حاضر ما با بحران کم آبی روبرو هستیم و این موضوع مدیریت هر چه بیشتر مصرف آب را می طلبد. این موضوع نه تنها بعد اجتماعی که در دین مبین اسلام بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. به طوری که ۸ آیه از قرآن کریم بطور مستقیم و حدود ۶۰ آیه بطور غیر مستقیم درباره اهمیت و نقش آب در زندگی و چرخه طبیعت اشاره می کند.

مدیریت مصرف آب در جامعه می بایست ابتدا از خانواده که کوچکترین و بنیادی ترین بعد جامعه است شروع شود.

بانوان محترم نقش کلیدی و اساسی در آموزش و فرهنگ سازی اعضای خانواده در مدیریت مصرف آب دارند. خصوصا که این روزها مصادف شده ایم با ایام پایان سال و سنت دیرینه خانه تکانی.سنتی که نشان از پاکیزگی، نوشدن و آمادگی شروع سال جدید دارد.

پس لازم است در این ایام با زمان بندی مناسب و صحیح مصرف آب، ارسال فرش ها و پرده ها جهت شستشو به مراکز موجود، شستشوی لباس ها در زمان مناسب، استفاده از یک محلول رقیق آب و مایع ظرفشوئی و کمی سفید کننده جهت تمیز نمودن کابینت ها ، تمیز نمودن دیوارها، راه پله و … با یک سطل آب و تی، استفاده از ماشینهای لباسشویی و ظرفشویی در زمان تکمیل ظرفیت آنها و استفاده از ادوات کاهنده مصرف، توجه ویژه ای به مدیریت مصرف داشته که موجب

جلوگیری از اسراف آب

جلوگیری از افت فشار شبکه آب شهری

کمک به شرکت آب و فاضلاب در جهت توزیع بهینه آب و بهره مند شدن کلیه مشترکین از آب شرب.

و در آخر اینکه: قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم.