July 23,2024 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲

تصاویر تکان دهنده از حال ناامیدوارکننده دریاچه ارومیه

این روزها دریاچه ارومیه حال و روز خوشی ندارد و ۹۵ درصد از آن خشک شده است  و تنها یک قدم با مرگ فاصله دارد