June 22,2024 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

دیدار نخست وزیر عراق و هیئت همراه با مقام معظم رهبری