سازمان آب و برق خوزستان طی اطلاعیه ای، شایعه شکستگی در سد کرخه را در پی سیلاب های اخیر تکذیب کرد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از سازمان آب و برق خوزستان، اطلاعیه شماره ۸ این سازمان، انتشار شایعات در فضای مجازی مبنی بر احتمال شکستگی سد کرخه به علت سیلاب های اخیر را بی اساس خوانده و آن را رد کرده است.
این اطلاعیه ضمن درخواست از شهروندان برای عدم توجه به شایعات گفته است: شهروندان اطمینان داشته باشند کارشناسان خبره سازمان آب و برق خوزستان با همه توان و به صورت شبانه روزی در حال تلاش برای مدیریت مناسب سدها هستند ودر حال حاضر سدها از جمله سد کرخه از لحاظ پایداری و ایمنی در وضعیت مناسبی قرار دارند.