رئیس بنیاد شهید آبادان شایعه پیدا شدن بقایای پیکر یک شهید و همچنین پلاک شناسایی وی در منطقه شطیط این شهرستان را رد کرد.
به گزارش جارچی اخبار، علی سامری روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: روز گذشته نیروهای بسیجی جهادی هنگام احداث سیل بند در منطق شطیط آبادان به چند تکه استخوان و یک پلاک به نام ایرج کاویانی مواجه شدند.
وی افزود: پس از پیگیری های انجام شده این پلاک متعلق به یک جانباز ۴۰ در صد اهل تنکابن بود که در دوران دفاع مقدس در حوالی اروند رود پلاک خود را گم کرده بود.
رئیس بنیاد شهید آبادان گفت: این جانباز در سال ۶۳ به عنوان رزمنده در ساحل اروند رود مجروح شده که این وضعیت موجب گم شدن پلاک وی شده بود.
سامری با تکذیب شایعه پیدا شدن استخوان های یک شهید گفت: استخوان هایی که کنار پلاک کشف شده بود متعلق به انسان نبود.
برخی کانال های خبری روز گذشته از کشف پلاک یک شهید و همچنین استخوان های یک شهید دفاع مقدس در منطقه شطیط آبادان بر اثر سیلاب و طغیان اروند رود خبر داده بودند.