نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه امسال بیش از ۶۲۰ هزار میلیارد ریال برای نوسازی و احداث زیر ساخت های عمرانی کشور در نظر گرفته شده است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا، هادی قوامی در حاشیه بازدید از احیای بافت فرسوده گچساران افزود: درسال ‌های اخیر اعتبارهای ویژه ای برای بازآفرینی پایدار شهری به استان های کشور اختصاص یافته است.
وی بیان کرد: ۱۰ درصد از اعتبارات تمکلک دارایی هر استان سالانه برای نوسازی بافت های فرسوده در نظر گرفته می شود.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بازآفرینی شهری تقویت کننده بنیه اقتصادی شهرداری ها، درآمد پایدار شهری و محرکی برای ساماندهی و حذف بافت های فرسوده است.
قوامی عنوان کرد: در بودجه امسال بیش از ۶۲۰ هزار میلیارد ریال برای نوسازی و احداث زیر ساخت های عمرانی کشور در نظر گرفته شده است.
وی گفت: این میزان اعتبار بر اساس اولویت های برنامه ششم توسعه اختصاص داده شده است.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بیشتر این اعتبارات برای زیر ساخت های رفاهی، کشاورزی و آب در نظر گرفته شده است.