نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در سیل های اخیر که در برخی از مناطق کشور به وجود آمد بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان به زیر ساخت های کشور خسارت وارد شده است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا، هادی قوامی در نشست صمیمی بخش خصوصی با دولت و مجلس در گچساران افزود: عوامل متعددی در رونق واحد های تولیدی در کشور موثر هستند.
وی بیان کرد: تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یکی از مهم ترین این عوامل است.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۹۰ درصد از واحدهای تولیدی ما در کشور از بانک ها تأمین مالی می شوند که این خود یک نقص است.
قوامی عنوان کرد: طبق آمار ارائه شده در کشور از سال ۸۴ تا پایان ۹۵ در کشور بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دستمزد بگیر کار آفرینان بودند که کار آفرینان کشور در همین مدت زمان از یک میلیون و ۳۰ هزار نفر به ۸۱۶ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: ۶۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور در سالجاری بوده است.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سیل های اخیر که در برخی از مناطق کشور به وجود آمد بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان به زیر ساخت های کشور خسارت وارد شده است.
قوامی بیان کرد: تلاش کردیم تا رب بانکی حل شود که در سالهای ۹۵ و ۹۶ در همین راستا ۷۵۰ هزار پرونده با تبصره ۳۵ در کشور مختومه شد.
وی افزود: در این طرح تلاش شد که سود تسهیلات از محل ارز پرداخت شود.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سالهای ۹۵ و ۹۶ با اجرای این طرح بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول گرم وارد شبکه بانکی در کشور شده است.
قوامی اضافه کرد: در سال ۹۸ در بند ز تبصره ۸ قرار شد که اگر پیمانکاری که کار فرمای آن دولت باشد باید مالیات ارزش بر افزوده آنها را پرداخت کند.