مدیرعامل شرکت طرح و اجرای خانه سازی ایران وابسته به تامین اجتماعی گفت: طرح توسعه بیمارستان تامین اجتماعی بروجرد سال آینده به اتمام می‎رسد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا، علی اکبر خراسانی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: توسعه بیمارستان کوثر عملیات اجرای اسکلت آن خوشبختانه با قوت پیش رفت.
وی تصریح کرد: در بحث اسکلت پیشرفت ۱۰۰درصدی داشته‎ایم که اجرای آن به نحواحسن انجام شد.
مدیرعامل شرکت طرح و اجرای خانه سازی ایران وابسته به تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: با تمهیداتی که اندیشیده شده ادامه روند اجرای پروژه برگزار و شرکت جدیدی برنده مناقصه شد.
خراسانی اضافه کرد: طی یک هفته تا ده روز آینده شاهد ادامه عملیات پروژه خواهیم بود.
وی بیان کرد: پیش‎بینی ما این است که پروژه سال آینده به اتمام برسد.