سفیر کشورمان در پاریس با دبیر کل وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه دیدار کرد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از صفحه توییتری سفارت کشورمان در فرانسه، بهرام قاسمی سفیر جمهوری اسلامی ایران با مونتاین دبیر کل وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه ملاقات کرد.
در این گفت‌وگوی بسیار سازنده و مثبت موضوعات مورد علاقه دو طرف به تفصیل مرور شد.