معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، گفت: در قالب طرح سرباز مهارت، یک هزار سرباز استان دوره های مهارت‌های عمومی حوزه اشتغال و کارآفرینی و مهارت‌های زندگی را فرا می گیرند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا، اکبر اسمعیلی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در قالب امضای تفاهم نامه بین اداره کل ورزش و جوانان و سازمان جهاددانشگاهی استان دوره های آموزشی مهارت‌های عمومی اشتغال و مهارت های عمومی زندگی به پرسنل و سربازان وظیفه نیروهای مسلح در محل پادگان ها و مراکز آموزش نظامی ارائه خواهد شد.
اسمعیلی افزود: این طرح با مشارکت نیروهای مسلح و وزارت ورزش و جوانان به مدت ۸۰ ساعت برای یکهزار نفر از پرسنل و سربازان وظیفه نیروهای مسلح در محل پادگان ها و مراکز آموزش نظامی برگزار خواهد شد.
معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی با بیان اینکه طرح مهارت‌افزایی سربازان وظیفه نیروهای مسلح با هدف آشنایی سربازان با مهارت‌های عمومی حوزه اشتغال و کارآفرینی و مهارت‌های زندگی برگزار می‌شود، اظهار کرد: سربازان در این دوره مهارت‌های کاربردی را فرا می‌گیرند.