یک فعال کارگری گفت: افزایش حقوق نتوانسته دغدغه‌های معیشتی کارگران را برطرف کند و مشکلات معیشتی آن‌ها همچنان پابرجا است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا، محمدرضا راهداری‌زاده با اشاره به درخواست کارگران برای بهبود وضعیت معیشتی اظهار کرد: بحث معیشت و امنیت شغلی کارگران، مهمترین دغدغه‌ای است که آن‌ها دارند و لازم است تا به این مسایل توجه جدی شود و برای کمک به کارگران و بهبود شرایط آن‌ها اقدامات مناسبی انجام بگیرد.
وی با اشاره به افزایش حقوق کارگران، افزود: علی رغم اینکه حقوق کارگران امسال بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد اما این افزایش حقوق نتوانست دغدغه‌های معیشتی کارگران را برطرف کند و مشکلات معیشتی آن‌ها همچنان پابرجا است.
عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران تصریح کرد: هر چند حقوق کارگران افزایش پیدا کرده است اما همچنان میان هزینه و درآمد کارگران فاصله وجود دارد و انتظار است دولت همه توان خود را بکار گیرد تا تورم کنترل شود و شاهد جهش قیمت‌ها در کشور نباشیم.
راهداری زاده عنوان کرد: توان خرید کارگران به شکلی است که دیگر توان شوک مجدد را ندارند و افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار مشکلات معیشتی کارگران را دوچندان خواهد کرد.
وی در خصوص بحث امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: بحث تعیین و تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار یکی دیگر از خواسته‌هایی است که کارگران به دنبال آن هستند. این قانون، قراردادهای موقت را از قراردادهای دائم تفکیک می‌کند و می‌تواند امنیت شغلی را به کارگران بازگرداند.
این فعال کارگری گفت: وزارت کار باید آیین‌نامه اجرایی این تبصره را به اجرا درآورد تا به نوعی شاهد اجرای قانون کار در بحث ماهیت شغل‌های دائم و موقت باشیم و کارگران با امنیت خاطر در شغل خود مشغول به کار باشند.