رئیس کمیته طرح و نقش انجمن علمی فرش ایران گفت: هنر فرش های کلاسیک، نقاشی و خط نستعلیق مدیون تبریز بوده و در قرن دهم هجری در تبریز پایه گذاری شده اند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی کریم میرزایی در نشست تخصصی جشنواره ملی نگارگری با اشاره به تأثیرگذاری تبریز بر سایر شهرها در قرن پانزدهم، اظهار کرد: شهر تبریز در قرن پانزدهم یکی از شهرهای مهم منطقه بوده و با وجود هرات و شیراز، تأثیرگذاری تبریز بر سایر شهرهای آن دوران بسیار مشهود است.
وی افزود: مکتب نگارگری تبریز نسبت به هرات متفاوت بوده که علت آن جغرافیای متفاوت تبریز و نزدیکی آن به روسیه و اروپا است.
میرزایی با اشاره به مسجد کبود تبریز بیان کرد: مسجد کبود تبریز بی نظیرترین مسجد از نظر طراحی و فن مورب در دنیا بوده و شبیه آن حتی در هرات و استانبول وجود ندارد.
وی با اشاره به تفاوت هنر تبریز با هنر هرات گفت: هنرمندان هرات نقش بندی ها را تسخیر کرده و اجازه ترویج افکار به سایر شهرها را نداده‌اند، در حالی که در تبریز این گونه نبوده و همین نوع تفکر بر هنر تبریز تأثیر گذاشته است.
رئیس کمیته طرح و نقش انجمن علمی فرش ایران در خصوص سلطان محمد اظهار کرد: سخن گفتن از سلطان محمد کاری آسان و در عین حال سخت است، چرا که سلطان محمد در نگارگری برای بیشتر افراد شناخته شده است ولی در عین حال به طور کافی به او پرداخته نشده است.
وی افزود: سلطان محمد شبیه مولانا بوده و هنری در کارهای وی نهفته که از پیش تعیین شده نیست، همچنین آثار وی آثار متحولانه ای بوده و با تاریخ تبریز که همواره در حال تغییر و تحول بوده است، متناسب هست.