کارگاه آموزشی نقش نانو فتو کاتالیست ها در زندگی روزمره در تالار کیمیای دانشکده شیمی دانشگاه تبریز با همکاری مدیریت امور فناوری این دانشگاه برگزار شد .
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا، کارگاه آموزشی نقش نانو فتو کاتالیست ها در زندگی روزمره با محوریت معرفی نانو فتو کاتالیست ها، بررسی مکانیسم ‌ های موجود در فتوکاتالیست‌ها، معرفی تیتانیوم اکسیدهای تجاری و نقش آنها در مواد تجاری رایج، بررسی روش سنتز تیتانیوم اکسیدها، بررسی مهمترین واکنش های فتو کاتالیستی، اشاره ای به چالش های موجود در فتو کاتالیست ها و اشاره ای به دستگاه های مرتبط برای بررسی فتو کاتالیست ها برگزار شد .
این کارگاه آموزشی به مدت چهار ساعت و با حضور ۸۰ نفر از اساتید و دانشجویان با تدریس دکتر اسماعیل دوستخواه محقق پسا دکتری موسسه ملی علوم مواد ژاپن، نویسنده بیش از ۵۰ مقاله و کتاب بین المللی و عضو انجمن شیمی ژاپن برگزار شد .