مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: انشعابات برق دستگاه های استخراج ارز دیجیتال (ماینرها) قطع می شود.
به گزارش جارچی اخبار عادل کاظمی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این اقدام بر اساس مصوبه کمیته کنترل و کاهش پیک بار شرکت توانیر انجام می شود، افزود: جمع آوری انشعابات این مراکز، با توجه به مصرف بسیار زیاد آنها و جهت پیشگیری از افزایش بار شبکه و قطع برق مشترکین مجاز صورت می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تعرفه خاصی برای این مراکز تعریف نشده است، افزود: در حقیقت صنعت برق برای حمایت از حقوق مصرف کنندگانی که انشعاب‌های قانونی و مجاز دارند مجبور به قطع برق استخراج کنندگان ارزهای مجازی و یا سایر استفاده کنندگان غیرمجاز از شبکه است.
وی تصریح کرد: این دستگاه ها در حال حاضر بار زیادی را به شبکه توزیع برق تبریز وارد می کنند که موجب افزایش بی رویه پیک بار این شرکت می شود و حتی می تواند به تاسیسات شبکه نیز آسیب جدی وارد کند.
کاظمی همچنین افزود: برخی از مراکزی که در زمینه تولید ارز دیجیتال فعالیت می نمایند، به صورت غیر مجاز از شبکه برق استفاده می کنند.