خبر بازداشت افشانی به علت «رفتارهای خارج از عرف و انتشار تصاویر حاوی مطالب ترویج کننده خشونت (نمایش اسلحه) در شبکه های مجازی» از عصر امروز منتشر شد.

به گزارش جارچی اخبار یک مقام مطلع در پلیس تهران بزرگ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بازداشت وی به دستور مقام قضایی را تایید کرد.

درحالی که برخی منابع از زندانی شدن افشانی خبر داده اند بعضی رسانه ها نیز اعلام کرده اند که وی مدتی پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شده است.