نماینده مردم پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی شهرستان پارس‌آباد افزود: سالانه یک میلیون نفر در کشور فارغ التحصیل می شوند که از این تعداد تنها دو درصد جذب دستگاه ها می شوند.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از مهر ،شکور پورحسین اشتغال را از مهمترین دغدغه های جامعه برشمرد و به برنامه ریزی براساس اطلاعات و آمار صحیح و به روز در این خصوص تاکید کرد.

نماینده مردم پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجلس شورای اسلامی براین اساس بودجه ریزی شهرستان ها با اولویت اشتغال را لازم و تصمیم درستی دانست.

وی با اشاره به مشکلات سرمایه گذاری در پارس آباد متذکر شد: یکی از دلایل عدم توسعه مغان فقدان سرمایه گذاری به دلیل سخت گیری دستگاه ها و اطاله فرایند و بروکراسی اداری خصوصاً منابع طبیعی و محیط زیست با سرمایه گذاری در منطقه است که در هیچ نقطه کشور این وضعیت حاکم نیست.

پورحسین با بیان اینکه مغان در جذب اعتبارات ملی موفق بوده است، از پرداخت ۳۷۰ مبلیارد ریال تومان خسارت به کشاورزان منطقه در آینده ای نزدیک خبر داد.

وی با اشاره به سفر رئیس جمهور و وزیر صمت و تعاون به مغان ادامه داد: گزارش تدوین و تصویب نظام بهره برداری پایاب نیز آماده و در انتظار امضاء رئیس جمهور و هیئت وزیران است.