پایش میزان تولید محصولات منتخب و موثر در زنجیره تولید،به عنوان یکی از برنامه های عملیاتی معاونت صنایع وزارت صمت در حمایت از صنایع منتخب معرفی شده است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از شاتا، پی گیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی جهت ایجاد انگیزه برای توسعه و ایجاد ظرفیت های جدید به منظور تامین نیازهای کشور، نظارت مستمر و پی گیری رفع موانع تامین اولیه واحدهای تولیدی به ویژه جهت خرید مواد اولیه پتروشیمی از دیگر برنامه های این معاونت است.
همچنین تامین منابع مورد نیاز برای بازسازی خطوط تولیدی واحد ها در قالب تداوم اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۹۸ و پی گیری تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، نظارت برفرآیند ثبت سفارشات، تخصیص و تامین ارز و واردات مواد اولیه و ماشین الات موردنیاز واحد های تولدی با هدف تسهیل فرایندهای مرتبط از دیگر برنامه هاست که به آن اشاره شده است.
یادآور می شود؛ برنامه توسعه تولید و تجارت در حوزه صنایع نساجی و پوشاک، نوسازی و بازسازی صنایع و صنوف تولیدی، افزایش ۱۰ میلیاردی دلاری ساخت صادرات گرا، پیگیری ایجاد آزمایشگاه مرجع درحوزه صنعت آب کشور(آزمایشگاه کنتورآب و کنتور هوشمندآب است)، راه اندازی شبکه تامین قطعات لوازم خانگی به عنوان طرح های ویژه در صنایع منتخب اعلام شده است.